Tag Archives: vũ trụ

Máy in 3D trên trạm vũ trụ

Máy in 3D trên trạm vũ trụ Ngoài việc máy in 3D là một công cụ y tế quan trọng ra, một mẫu vật đầu tiên đã được chiếc máy in 3D khác in trong môi trường không trọng lực trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, đây là một bước ngoặt lớn mở đường ở tương lai cho những hoạt động