Tag Archives: tác động tới sức khỏe

Xử lí hơi nóng từ máy in

Xử lí hơi nóng từ máy in Nhưng ta đã biết trong bài viết trước, chúng tôi đã trích dẫn nhiều ý kiến về việc máy in có gây hại hay không? Bài viết này sẽ tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này. Giảng viên Khoa Hóa, Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Trịnh Lê Hùng