Tag Archives: in offset

Các kĩ thuật in ấn thường gặp tại Việt nam

Các kĩ thuật in ấn thường gặp tại Việt nam Ngày nay in ấn được coi là một công việc khá phát triển và thịnh hành, cho nên về mặt kỹ thuật cũng có nhiều thay đổi. Tại Việt Nam hiện nay có một số kỹ thuật in ấn phổ biến như sau: 1/ In ống đồng: Về lý thuyết in ống đồng là phương